> > >   Z městských obvodů


Město Ostrava vyhlašuje kampaň Dejme dět

vloženo: 18.05.2011


Město Ostrava vyhlašuje kampaň Dejme dětem rodinu

Statutární město Ostrava, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, zahajuje od 1. června 2011 kampaň „Dejme dětem rodinu“. Jejím cílem je seznámit odbornou a laickou veřejnost s náhradní rodinnou péčí a jejími formami, získat zájemce o náhradní rodičovství mezi veřejností. Kromě dětí, které vyrůstají ve vlastní biologické rodině, jsou děti, které potřebují podporu nejen institucí a organizací (dětské domovy, nestátní neziskové organizace), ale také podporu dospělých, kteří jsou ochotni jim nabídnout rodinné zázemí.
Kampaň „Dejme dětem rodinu“, která symbolicky začíná Mezinárodním dnem dětí, bude propagována v médiích. Uskuteční se semináře pro laickou i odbornou veřejnost, přednášky na základních a odborných školách, které vyučují obory sociální práce, případně pedagogické obory. Na podzim (22. 11.) proběhne na SŠ prof. Zdeňka Matějčka v Porubě konference o náhradní a hostitelské péči. Propagace náhradní rodinné péče bude zaměřena na akce na území města. Je předpoklad, že se jich zúčastní děti, mládež a rodiny s dětmi (Čokoládová tretra 30. 5., Lidé lidem 23. 6., Třebovický koláč 17.-18. 9. aj.). Partnery kampaně jsou Krajský úřad MS kraje, Centrum psychologické pomoci, Fond ohrožených dětí, Centrum sociálních služeb.
Náhradní rodinná péče představuje způsob péče o děti, kdy je dítě vychováno „náhradními“ rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Má tři základní formy:
Osvojení – při osvojení přijímají manželé či jednotlivci za vlastní dítě, které se jim nenarodilo a mají k němu stejná práva i povinnosti, jako by byli jeho rodiči.
Pěstounská péče – při pěstounské péči manželé či jednotlivci rovněž přijímají dítě do své rodiny, ale zákonnými zástupci dítěte zůstávají jeho biologičtí rodiče, kteří se z různých důvodů nemohou o dítě starat.
Pěstounská péče na přechodnou dobu – dítě může být svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu, a to v případě, že situace dítěte bude v časově dohledné době vyřešena (např. při zdravotní indispozici biologického rodiče). Záměrem opatření je, aby dítě nemuselo být umístěno v ústavní péči. Na území Moravskoslezského kraje v současnosti tato služba nefunguje, nebyli nalezeni vhodní pěstouni.
Existuje také tzv. hostitelská péče, která na rozdíl od zákonné úpravy osvojení a pěstounské péče není právně upravena. Jedná se o případy, kdy děti umístěné v ústavní výchově tráví víkendy, svátky, prázdniny apod. u jiných osob než jsou biologičtí rodiče.

Andrea Vojkovská
Tisková mluvčí MMO
737 225 300


Statistické údaje vztahující se k výkonu náhradní rodinné péče na území města Ostravy a přidružených obcí v roce 2010

Město Ostrava je zřizovatelem šesti zařízení pro výkon pěstounské péče (PP) pro větší skupinu dětí. Jedná se o rodinné domy, které jsou přizpůsobeny potřebám velké náhradní rodiny. Pět rodinných domů je majetkem SMO a jedno zařízení je provozováno v rodinném domě pěstounů. V roce 2010 bylo v těchto zařízeních pečováno o 30 dětí.Počet dětí umístěných v roce 2010 na území SMO + přidružených obcí do péče budoucích:
osvojitelů 15
pěstounů 14
O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud.


Výkon pěstounské péče na území SMO + přidružených obcí za rok 2010

počet dětí žijících v PP celkem 428
z toho počet dětí umístěných do PP v roce 2010 88
počet pěstounských rodin celkem 325
z toho počet nových pěstounských rodin
za rok 2010 79


Pěstounské rodiny ve vztahu k dítěti
celkem 325 rodin
péče prarodičů 126
péče jiných příbuzných 59
cizí péče 140

Srovnávací statistické údaje


Náhradní rodinná péče
 
  2007 2008 2009 2010
počet dětí svěřených do péče budoucích osvojitelů v daném roce 13 10 16 15
počet dětí svěřených do péče budoucích pěstounů v daném roce 24 43 29 14
počet dětí osvojených v daném roce 10 16 13 20
počet dětí žijících v pěstounské péči 311 334 402 428
počet pěstounských rodin 225 243 302 325
počet žadatelů o osvojení v daném roce 69 88 83 82
počet žadatelů o pěstounskou péči v daném roce 35 32 25 36


  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  > > >  OSTRAVSKÁ 112

30.01.2019

Hokejoví „fanoušci“ se porvali v MHD
Dne 30. ledna 2019 prováděli strážníci městské policie výkon služby v souvislosti s přesunem hokejových fanoušků dopravním prostředkem MHD v Ostravě-Porubě. Na jedné ze zastávek přiběhla k dopravnímu prostředku skupina osob, začala kopat do dveří, bušit do oken a po vstupu dovnitř napadla fanoušky soupeřícího týmu.

26.01.2019

Rozbil dveře v hotelu
Dne 26. ledna 2019 řešili strážníci v Ostravě-Vítkovicích oznámení z hotelu, kde se nacházela osoba, která vulgárně napadala hosty a odmítala prostory opustit. Hlídka na místě zjistila muže, který byl zde také ubytovaný, ale neustále bušil na dveře ostatních ubytovaných hostů a vulgárně je obtěžoval. Muž, který byl zjevně pod vlivem návykové látky, si nakonec sbalil své věci a objekt opustil. Před vchodem se však najednou rozběhl k vedlejším dveřím, které poškodil - rozbil skleněnou výplň a poškodil rám - a následně se rozběhl zpět do hotelu.

22.01.2019

Neměl jízdenku, ohrozil Asistenty
Na agresivního cestujícího narazili strážníci v noci dne 22. ledna 2019, kdy doprovázeli Asistenty přepravy DPO v tramvaji v Ostravě-Mariánských Horách a Hulvákách. Muž, který neměl platný jízdní doklad, byl z přepravy Asistenty vyloučen, což nesl velmi nelibě. Začal slovně napadat strážníky i Asistenty přepravy a vyhrožovat jim. S jedním z přítomných si celou situaci chtěl vyřídit i „ručně“. Nepomohlo ani uklidňování jiným cestujícím, který cestoval společně s agresorem. Strážníci se situaci s mladým mužem, který byl zjevně pod vlivem návykové látky, snažili uklidnit, ovšem bez výsledku. Mladý muž i nadále pokračoval v nadávkách směřující ke všem přítomným. Vše vyvrcholilo ve chvíli, kdy se muž ohnal po jednom ze strážníků a pokusil se ho udeřit. Na řadu musely přijít donucovací prostředky.

20.01.2019

Pavouci velcí jako pěst!
Nedělní odpoledne 20. ledna 2019 přišel na linku 156 netradiční hovor od jednoho muže z Ostravy-Poruby. Ten oznámil, že se pod jeho postelí nacházejí agresivní skákající pavouci, kteří jsou velcí jako lidská pěst. Strážníci však na místě našli pouze jednoho uhynulého pavouka o velikosti cca 1,5 cm. Muž byl náležitě poučen o možném dalším postupu, především aby v obdobných situacích kontaktoval deratizační firmu.

20.01.2019

Vrtal v neděli, porušil vyhlášku města
V neděli 20. ledna 2019 dopoledne byla hlídka městské policie vyslána do Ostravy-Mariánských Hor. Zde si obyvatelé bytového domu stěžovali na stavební práce a vrtání, které se ozývalo z jednoho z bytů. Strážníci situaci na místě vyřešili pokutou příkazem na místě a osobu řádné poučili, aby nadále v činnosti nepokračovala.