> > >   Z městských obvodů


Město Ostrava vyhlašuje kampaň Dejme dět

vloženo: 18.05.2011


Město Ostrava vyhlašuje kampaň Dejme dětem rodinu

Statutární město Ostrava, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, zahajuje od 1. června 2011 kampaň „Dejme dětem rodinu“. Jejím cílem je seznámit odbornou a laickou veřejnost s náhradní rodinnou péčí a jejími formami, získat zájemce o náhradní rodičovství mezi veřejností. Kromě dětí, které vyrůstají ve vlastní biologické rodině, jsou děti, které potřebují podporu nejen institucí a organizací (dětské domovy, nestátní neziskové organizace), ale také podporu dospělých, kteří jsou ochotni jim nabídnout rodinné zázemí.
Kampaň „Dejme dětem rodinu“, která symbolicky začíná Mezinárodním dnem dětí, bude propagována v médiích. Uskuteční se semináře pro laickou i odbornou veřejnost, přednášky na základních a odborných školách, které vyučují obory sociální práce, případně pedagogické obory. Na podzim (22. 11.) proběhne na SŠ prof. Zdeňka Matějčka v Porubě konference o náhradní a hostitelské péči. Propagace náhradní rodinné péče bude zaměřena na akce na území města. Je předpoklad, že se jich zúčastní děti, mládež a rodiny s dětmi (Čokoládová tretra 30. 5., Lidé lidem 23. 6., Třebovický koláč 17.-18. 9. aj.). Partnery kampaně jsou Krajský úřad MS kraje, Centrum psychologické pomoci, Fond ohrožených dětí, Centrum sociálních služeb.
Náhradní rodinná péče představuje způsob péče o děti, kdy je dítě vychováno „náhradními“ rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Má tři základní formy:
Osvojení – při osvojení přijímají manželé či jednotlivci za vlastní dítě, které se jim nenarodilo a mají k němu stejná práva i povinnosti, jako by byli jeho rodiči.
Pěstounská péče – při pěstounské péči manželé či jednotlivci rovněž přijímají dítě do své rodiny, ale zákonnými zástupci dítěte zůstávají jeho biologičtí rodiče, kteří se z různých důvodů nemohou o dítě starat.
Pěstounská péče na přechodnou dobu – dítě může být svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu, a to v případě, že situace dítěte bude v časově dohledné době vyřešena (např. při zdravotní indispozici biologického rodiče). Záměrem opatření je, aby dítě nemuselo být umístěno v ústavní péči. Na území Moravskoslezského kraje v současnosti tato služba nefunguje, nebyli nalezeni vhodní pěstouni.
Existuje také tzv. hostitelská péče, která na rozdíl od zákonné úpravy osvojení a pěstounské péče není právně upravena. Jedná se o případy, kdy děti umístěné v ústavní výchově tráví víkendy, svátky, prázdniny apod. u jiných osob než jsou biologičtí rodiče.

Andrea Vojkovská
Tisková mluvčí MMO
737 225 300


Statistické údaje vztahující se k výkonu náhradní rodinné péče na území města Ostravy a přidružených obcí v roce 2010

Město Ostrava je zřizovatelem šesti zařízení pro výkon pěstounské péče (PP) pro větší skupinu dětí. Jedná se o rodinné domy, které jsou přizpůsobeny potřebám velké náhradní rodiny. Pět rodinných domů je majetkem SMO a jedno zařízení je provozováno v rodinném domě pěstounů. V roce 2010 bylo v těchto zařízeních pečováno o 30 dětí.Počet dětí umístěných v roce 2010 na území SMO + přidružených obcí do péče budoucích:
osvojitelů 15
pěstounů 14
O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud.


Výkon pěstounské péče na území SMO + přidružených obcí za rok 2010

počet dětí žijících v PP celkem 428
z toho počet dětí umístěných do PP v roce 2010 88
počet pěstounských rodin celkem 325
z toho počet nových pěstounských rodin
za rok 2010 79


Pěstounské rodiny ve vztahu k dítěti
celkem 325 rodin
péče prarodičů 126
péče jiných příbuzných 59
cizí péče 140

Srovnávací statistické údaje


Náhradní rodinná péče
 
  2007 2008 2009 2010
počet dětí svěřených do péče budoucích osvojitelů v daném roce 13 10 16 15
počet dětí svěřených do péče budoucích pěstounů v daném roce 24 43 29 14
počet dětí osvojených v daném roce 10 16 13 20
počet dětí žijících v pěstounské péči 311 334 402 428
počet pěstounských rodin 225 243 302 325
počet žadatelů o osvojení v daném roce 69 88 83 82
počet žadatelů o pěstounskou péči v daném roce 35 32 25 36


  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  > > >  OSTRAVSKÁ 112

28.06.2019

Nudu zaháněli v obchodě
Nudu zaháněli v obchodě, událost bude šetřit „sociálka“ Tři nezletilí chlapci se vydali 28. května 2019 do prodejny v Ostravě-Zábřehu. Nešli zde však nakupovat, nýbrž dělat nepořádek. Jak později sami přiznali, důvod, proč prodejnu navštívili, byla nuda. Jejich počínáním vznikla škoda na zboží v celkové výši přibližně 350,- Kč. Poškodili deodoranty a rozbalili na prodejně potravinářské zboží.

01.06.2019

Pod vlivem boural
Poškozenou krajnici vozovky a dopravní značení zahlédla hlídka městské policie v sobotu 1. června 2019 po 3. hodině ranní v Ostravě-Slezské Ostravě u jedné ze zastávek městské hromadné dopravy. Od tohoto místa se po vozovce táhla skvrna provozních kapalin, která strážníky dovedla až ke značně poškozenému vozidlu, které v té době přijíždělo k jedné z nedalekých ulic. Ve vozidle se nacházel pouze řidič. Hlídka muže ztotožnila, kdy se ukázalo, že jde o 41letého Asiata.

29.05.2019

Používala velmi hrubých výrazů
Dopoledne 29. května 2019 byla hlídka vyslána na Ostravy-Moravské Ostravy, kde se žena marně domáhala vyplacení sociální podpory. Verbálně na zaměstnankyně úřadu útočila, křičela a zároveň rušila i jednání dalších zaměstnanců. Používala velmi hrubých výrazů, především vůči zaměstnankyni, která agresorce odmítla dávky přiznat z důvodu chybějících dokumentů. Kromě vulgarit také plivala.

25.05.2019

Opilý muž napadl strážníky
Opilá osoba obtěžující okolí. To byl důvod, proč v sobotu 25. května 2019 odpoledne vyjížděla hlídka městské policie do Ostravy-Svinova. Na místě se na chodníku nacházel muž, který byl zjevně pod vlivem návykové látky. Ostatním kolemjdoucím vulgárně nadával a vyhrožoval. Dle oznamovatele se tak dělo již delší dobu. Muž odmítal spolupracovat i se strážníky. Ti mu následně naměřili přes 2,6 ‰ alkoholu v dechu.

20.05.2019

Sprejeři přistiženi při činu
Dne 20. května 2019 chvíli před půlnocí byli spatřeni strážníkem v Ostravě-Porubě v jednom z průchodů dva mladíci, kteří zde pokreslili stěny.Oba muže ve věku 19 let se podařilo dostihnout další hlídkou o několik metrů dál, podle popisu, který jim byl kolegou předán.