> > >   Z městských obvodů


Město Ostrava vyhlašuje kampaň Dejme dět

vloženo: 18.05.2011


Město Ostrava vyhlašuje kampaň Dejme dětem rodinu

Statutární město Ostrava, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, zahajuje od 1. června 2011 kampaň „Dejme dětem rodinu“. Jejím cílem je seznámit odbornou a laickou veřejnost s náhradní rodinnou péčí a jejími formami, získat zájemce o náhradní rodičovství mezi veřejností. Kromě dětí, které vyrůstají ve vlastní biologické rodině, jsou děti, které potřebují podporu nejen institucí a organizací (dětské domovy, nestátní neziskové organizace), ale také podporu dospělých, kteří jsou ochotni jim nabídnout rodinné zázemí.
Kampaň „Dejme dětem rodinu“, která symbolicky začíná Mezinárodním dnem dětí, bude propagována v médiích. Uskuteční se semináře pro laickou i odbornou veřejnost, přednášky na základních a odborných školách, které vyučují obory sociální práce, případně pedagogické obory. Na podzim (22. 11.) proběhne na SŠ prof. Zdeňka Matějčka v Porubě konference o náhradní a hostitelské péči. Propagace náhradní rodinné péče bude zaměřena na akce na území města. Je předpoklad, že se jich zúčastní děti, mládež a rodiny s dětmi (Čokoládová tretra 30. 5., Lidé lidem 23. 6., Třebovický koláč 17.-18. 9. aj.). Partnery kampaně jsou Krajský úřad MS kraje, Centrum psychologické pomoci, Fond ohrožených dětí, Centrum sociálních služeb.
Náhradní rodinná péče představuje způsob péče o děti, kdy je dítě vychováno „náhradními“ rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Má tři základní formy:
Osvojení – při osvojení přijímají manželé či jednotlivci za vlastní dítě, které se jim nenarodilo a mají k němu stejná práva i povinnosti, jako by byli jeho rodiči.
Pěstounská péče – při pěstounské péči manželé či jednotlivci rovněž přijímají dítě do své rodiny, ale zákonnými zástupci dítěte zůstávají jeho biologičtí rodiče, kteří se z různých důvodů nemohou o dítě starat.
Pěstounská péče na přechodnou dobu – dítě může být svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu, a to v případě, že situace dítěte bude v časově dohledné době vyřešena (např. při zdravotní indispozici biologického rodiče). Záměrem opatření je, aby dítě nemuselo být umístěno v ústavní péči. Na území Moravskoslezského kraje v současnosti tato služba nefunguje, nebyli nalezeni vhodní pěstouni.
Existuje také tzv. hostitelská péče, která na rozdíl od zákonné úpravy osvojení a pěstounské péče není právně upravena. Jedná se o případy, kdy děti umístěné v ústavní výchově tráví víkendy, svátky, prázdniny apod. u jiných osob než jsou biologičtí rodiče.

Andrea Vojkovská
Tisková mluvčí MMO
737 225 300


Statistické údaje vztahující se k výkonu náhradní rodinné péče na území města Ostravy a přidružených obcí v roce 2010

Město Ostrava je zřizovatelem šesti zařízení pro výkon pěstounské péče (PP) pro větší skupinu dětí. Jedná se o rodinné domy, které jsou přizpůsobeny potřebám velké náhradní rodiny. Pět rodinných domů je majetkem SMO a jedno zařízení je provozováno v rodinném domě pěstounů. V roce 2010 bylo v těchto zařízeních pečováno o 30 dětí.Počet dětí umístěných v roce 2010 na území SMO + přidružených obcí do péče budoucích:
osvojitelů 15
pěstounů 14
O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud.


Výkon pěstounské péče na území SMO + přidružených obcí za rok 2010

počet dětí žijících v PP celkem 428
z toho počet dětí umístěných do PP v roce 2010 88
počet pěstounských rodin celkem 325
z toho počet nových pěstounských rodin
za rok 2010 79


Pěstounské rodiny ve vztahu k dítěti
celkem 325 rodin
péče prarodičů 126
péče jiných příbuzných 59
cizí péče 140

Srovnávací statistické údaje


Náhradní rodinná péče
 
  2007 2008 2009 2010
počet dětí svěřených do péče budoucích osvojitelů v daném roce 13 10 16 15
počet dětí svěřených do péče budoucích pěstounů v daném roce 24 43 29 14
počet dětí osvojených v daném roce 10 16 13 20
počet dětí žijících v pěstounské péči 311 334 402 428
počet pěstounských rodin 225 243 302 325
počet žadatelů o osvojení v daném roce 69 88 83 82
počet žadatelů o pěstounskou péči v daném roce 35 32 25 36


  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  > > >  OSTRAVSKÁ 112

16.07.2019

Na zaměstnance není spoleh!
Tak to si zřejmě říká provozovatel jedné z restaurací v centru města, odkud dne 16.07.2019 servírka, která pracovala brigádně, vzala utrženou hotovost a po krátkém vzkazu, který na místě zanechala, provozovnu opustila. Muž byl tedy poučen, aby se po vyčíslení způsobené škody dostavil na Policii ČR a řešil zde protiprávní jednání teď již bývalé zaměstnankyně.

16.07.2019

Senior si se zlodějem hravě poradil
Dne 16.07.2019 zaslechla hlídka MP hlasitý křik na nástupišti dopravního terminálu Hranečník ve Slezské Ostravě. Rychle se proto přesunula na místo. Zde spatřili muže (65 let), který se vypořádával s o poznání mladším mužem (37 let). Jakmile senior spatřil strážníky, sdělil, že mu zadržený muž z tašky, která mu visela přes rameno, odcizil mobilní telefon. Naštěstí si počínání zloděje všiml a mobilní telefon mu z ruky vytrhl.

15.07.2019

Pomoci se doma žena nedovolala
Hodinu po půlnoci volala na linku 156 zoufalá seniorka (75 let). Operátorce sdělila, že se jí při cestě na toaletu zamotala hlava a ona upadla. Teď nemůže sama vstát. Leží na zemi a neví si rady. V bytě se sice nacházel její manžel, ale ten spal ve vedlejší místnosti, ale volání o pomoc jej nevzbudilo. Navíc manžel je invalidní, tak by stejně nebyl schopen potřebnou pomoc poskytnout. Strážníkům se naštěstí po několika pokusech bouchání a zvonění podařilo muže (79 let) vzbudit. Ten byt otevřel a strážníci tak mohli ženě pomoci vstát.

15.07.2019

Lup si odnášel v kufru a taškách
Bohužel pro něj to vzal přes zahradu oznamovatele.V ranních hodinách oznámil občan na linku 156, že se mu po pozemku pohybuje neznámý muž s kufrem a taškami. Uvedl jeho popis a směr, kterým se následně neznámý vydal. Podezřelý muž byl hlídkou spatřen na zastávce MHD, kde seděl a čekal v přístřešku. Zde bylo zjištěno, že obsahem příručních zavazadel byly vedle elektroniky a dalších věcí také dokumenty obsahující osobní údaje cizí osoby bydlící nedaleko místa prověřování.

10.07.2019

Muže napadli, vláčeli po zemi
Dne 10.07.2019 v ranních hodinách spatřil strážník zabezpečující obsluhu městského kamerového systému, jak dva muži v centru Ostravy fyzicky napadli dalšího muže. Toho následně uchopili za nohy a vláčeli jej po zemi a nakonec ho zase fyzicky napadli a okradli o finanční hotovost. Oba agresoři (20 a 21 let) byli strážníky zadrženi na základě udaného popisu.