> > >   Z městských obvodů


vymáhání dluhů občanů za komunální odpad

vloženo: 14.05.2011

Nový postup při vymáhání dluhů občanů za komunální odpad

Upozorňujeme občany města Ostravy na nový postup při vymáhání pohledávek místního poplatku za komunální odpad. Od 1. ledna 2011 platí nový právní předpis – daňový řád, který upravil postup správce daně, v tomto případě statutárního města Ostravy, v rámci daňového řízení.
Fyzické osoby, které mají na území statutárního města Ostravy trvalý pobyt a řádně neplní nebo nerespektují své platební povinnosti vůči městu ve věci místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, by měly věnovat pozornost následujícímu upozornění:
Dlužníkem se občan stává následujícím dnem po dni splatnosti poplatku za komunální odpad, který není uhrazen. Podle nového právního předpisu město Ostrava jako správce poplatku nemá povinnost vyzvat dlužníka k zaplacení. V případě neuhrazení nedoplatku přistupuje k jeho vymáhání exekucí nebo vymáhání zabezpečí prostřednictvím soudu či soudního exekutora. Náklady za nařízení exekuce celkovou dlužnou částku mnohonásobně překročí. Vloni  město Ostrava zaznamenalo růst výše pohledávek proti roku 2009. K 31. 12. 2010 dosáhly nedoplatky občanů za komunální odpad výše 107 milionů Kč.
„Příčiny tohoto stavu musíme hledat ve zhoršené platební morálce občanů související s finanční krizí. Do nárůstu pohledávek se zřejmě promítla také změna splatnosti poplatku proti předcházejícím rokům z dvakrát na jednou ročně,“ konstatoval náměstek primátora pro finance a rozpočet Tomáš Petřík. „Díky jednorázovému výběru poplatků za komunální odpad jsme snížili náklady na rozesílání složenek a platby SIPO. Naši pracovníci se mohli ve zvýšené míře věnovat zajištění pohledávek a procesu jejich vymáhání. Chystáme nová opatření – restriktivní, které přinese intenzivnější spolupráci se soudním exekutorem přímo v terénu, druhé koncepční je zatím ve stadiu návrhu,“ dodal T. Petřík.

Apelujeme na občany, aby si urychleně vyrovnali svou doposud nesplněnou poplatkovou povinnost za komunální odpad za předcházející období! Informace o výši případného dluhu získají zdarma na některém z níže uvedených kontaktů:
Magistrát města Ostravy, oddělení daní a cen odboru financí a rozpočtu, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 3. patro, kanceláře č. 357 – 363, telefon: 844 12 13 14,
e-mail: komunalniodpad@ostrava.cz


  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  > > >  OSTRAVSKÁ 112

16.07.2019

Na zaměstnance není spoleh!
Tak to si zřejmě říká provozovatel jedné z restaurací v centru města, odkud dne 16.07.2019 servírka, která pracovala brigádně, vzala utrženou hotovost a po krátkém vzkazu, který na místě zanechala, provozovnu opustila. Muž byl tedy poučen, aby se po vyčíslení způsobené škody dostavil na Policii ČR a řešil zde protiprávní jednání teď již bývalé zaměstnankyně.

16.07.2019

Senior si se zlodějem hravě poradil
Dne 16.07.2019 zaslechla hlídka MP hlasitý křik na nástupišti dopravního terminálu Hranečník ve Slezské Ostravě. Rychle se proto přesunula na místo. Zde spatřili muže (65 let), který se vypořádával s o poznání mladším mužem (37 let). Jakmile senior spatřil strážníky, sdělil, že mu zadržený muž z tašky, která mu visela přes rameno, odcizil mobilní telefon. Naštěstí si počínání zloděje všiml a mobilní telefon mu z ruky vytrhl.

15.07.2019

Pomoci se doma žena nedovolala
Hodinu po půlnoci volala na linku 156 zoufalá seniorka (75 let). Operátorce sdělila, že se jí při cestě na toaletu zamotala hlava a ona upadla. Teď nemůže sama vstát. Leží na zemi a neví si rady. V bytě se sice nacházel její manžel, ale ten spal ve vedlejší místnosti, ale volání o pomoc jej nevzbudilo. Navíc manžel je invalidní, tak by stejně nebyl schopen potřebnou pomoc poskytnout. Strážníkům se naštěstí po několika pokusech bouchání a zvonění podařilo muže (79 let) vzbudit. Ten byt otevřel a strážníci tak mohli ženě pomoci vstát.

15.07.2019

Lup si odnášel v kufru a taškách
Bohužel pro něj to vzal přes zahradu oznamovatele.V ranních hodinách oznámil občan na linku 156, že se mu po pozemku pohybuje neznámý muž s kufrem a taškami. Uvedl jeho popis a směr, kterým se následně neznámý vydal. Podezřelý muž byl hlídkou spatřen na zastávce MHD, kde seděl a čekal v přístřešku. Zde bylo zjištěno, že obsahem příručních zavazadel byly vedle elektroniky a dalších věcí také dokumenty obsahující osobní údaje cizí osoby bydlící nedaleko místa prověřování.

10.07.2019

Muže napadli, vláčeli po zemi
Dne 10.07.2019 v ranních hodinách spatřil strážník zabezpečující obsluhu městského kamerového systému, jak dva muži v centru Ostravy fyzicky napadli dalšího muže. Toho následně uchopili za nohy a vláčeli jej po zemi a nakonec ho zase fyzicky napadli a okradli o finanční hotovost. Oba agresoři (20 a 21 let) byli strážníky zadrženi na základě udaného popisu.