> > >   OSTRAVA EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.
Klikněte pro zvětšení...

Stezkou pro cyklisty a pěší

vloženo: 21.10.2019           komentářů: 0

Město zadalo studii, která bude řešit cyklistické a pěší propojení centra s Dolní oblastí Vítkovice

Stezkou pro cyklisty a pěší by se v budoucnu měla propojit rekreační zóna podél řeky Ostravice s národní kulturní památkou Dolní oblast Vítkovice (DOV). Studii, která napojí jedinečné vzdělávací, společenské a kulturní centrum v industriální oblasti na síť cyklostezek vedoucích kolem břehu řeky, připravuje architekt Josef Pleskot. Propojením DOV s centrem města se zabýval také Landscape festival věnující se veřejnému prostoru, který v těchto dnech končí. Město Ostrava se spolu s organizátory festivalu zaměřili na bariéry a problematicky přístupná místa v Ostravě. Budoucí trasa s velkým potenciálem, která obě lokality spojí, je zatím neprostupná a na své vybudování teprve čeká.

„Propojení obou míst, která v posledním desetiletí nabyla značně na významu, považujeme za velmi důležitý přínos pro další rozvoj města. Do těchto oblastí v uplynulých letech investovaly různé subjekty nejen mnoho finančních prostředků, ale také energie a invence a díky tomu obě získaly velmi silný a nezaměnitelný charakter. Město Ostrava systematicky budovalo a dále buduje rekreační zónu podél řeky Ostravice a spolek DOV vytvořil z chátrajícího průmyslového komplexu unikátní centrum s nadregionálním významem. Propojením centra s DOV pro cyklisty a pěší se zabýváme dlouhodobě. První myšlenka přemostění právě v místě popílkovodu vznikla na jaře 2016 a nyní se vize konečně naplňuje. Architekt Josef Pleskot, který projektoval v Dolní oblasti Vítkovice všechny nově realizované stavby, je dokonale seznámen s poměry v lokalitě a jeho návrh bude navazovat na místní architekturu,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Architekt Josef Pleskot se podílí na projektu Dolní oblasti Vítkovice už od roku 2009 a spolupracuje s mnoha partnery, které vize unikátního areálu postupně oslovila a nějakým způsobem do její realizace vstoupili. Navrhoval tak nejen hlavní stavby jako multifunkční halu Gong, nový Svět techniky nebo interaktivní technické muzeum z bývalé energocentrály známé jako U6, ale také například současnou podobu památkově chráněného objektu, který koupil ostravský písničkář Jaromír Nohavica pro svou Heligonku. Je také autorem návrhu muzea Ministerstva zemědělství, umístěného v areálu.

„Za těch uplynulých deset let se podařilo mnoho rozhodujícího vykonat. Dolní oblast se otevřela veřejnosti jako regulérní město, jako veřejný prostor, který byl obsazen klíčovými společenskými, vzdělávacími i užitkovými stavbami. Jakoukoliv možnou příležitost utužující tento stav se snažím i nadále reflektovat a snažím se nastavený kurz stále připomínat a držet jej, neboť je zjevné, že je správný. Co se zatím stále nepodařilo, je dobré propojení s Ostravou, přitom v DOV je k tomu vše nachystáno. Proto velmi vítám, že jsme s městem nastartovali spolupráci, jejímž cílem je překonání bariér území a napojení DOV na síť cyklostezek města,“ řekl architekt Josef Pleskot.

Součástí připravované studie bude zejména řešení překonání řeky a kolejiště vlečky společnosti Vítkovice Doprava. V úvahu přichází využití stávajícího visutého lanového ocelového popílkovodu, jenž vede přes řeku Ostravici do DOV, nebo varianta vybudování nové mostní lávky pro pěší i cyklisty. Stezka tak pohodlně přivede cyklisty až do samého centra Dolní oblasti Vítkovic v blízkosti Světa vědy a techniky.

Studie by měla být hotová na přelomu ledna a února příštího roku, na ni naváže příprava projektové dokumentace. Celkové náklady na pořízení projektové dokumentace, pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně zajištění související inženýrské činnosti činí podle smlouvy 1,96 milionu korun. Cena vychází z předpokládaných investičních nákladů stavby, které by se měly pohybovat v rozmezí čtyřiceti až padesáti milionů korun a je stanovena v souladu s honorářovým řádem České komory architektů. Se zahájením výstavby se počítá v roce 2021.

autor: Andrea Vojkovská Tisková mluvčí

přidat komentář            zobrazit komentáře


  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  > > >  OSTRAVSKÁ 112

16.07.2019

Na zaměstnance není spoleh!
Tak to si zřejmě říká provozovatel jedné z restaurací v centru města, odkud dne 16.07.2019 servírka, která pracovala brigádně, vzala utrženou hotovost a po krátkém vzkazu, který na místě zanechala, provozovnu opustila. Muž byl tedy poučen, aby se po vyčíslení způsobené škody dostavil na Policii ČR a řešil zde protiprávní jednání teď již bývalé zaměstnankyně.

16.07.2019

Senior si se zlodějem hravě poradil
Dne 16.07.2019 zaslechla hlídka MP hlasitý křik na nástupišti dopravního terminálu Hranečník ve Slezské Ostravě. Rychle se proto přesunula na místo. Zde spatřili muže (65 let), který se vypořádával s o poznání mladším mužem (37 let). Jakmile senior spatřil strážníky, sdělil, že mu zadržený muž z tašky, která mu visela přes rameno, odcizil mobilní telefon. Naštěstí si počínání zloděje všiml a mobilní telefon mu z ruky vytrhl.

15.07.2019

Pomoci se doma žena nedovolala
Hodinu po půlnoci volala na linku 156 zoufalá seniorka (75 let). Operátorce sdělila, že se jí při cestě na toaletu zamotala hlava a ona upadla. Teď nemůže sama vstát. Leží na zemi a neví si rady. V bytě se sice nacházel její manžel, ale ten spal ve vedlejší místnosti, ale volání o pomoc jej nevzbudilo. Navíc manžel je invalidní, tak by stejně nebyl schopen potřebnou pomoc poskytnout. Strážníkům se naštěstí po několika pokusech bouchání a zvonění podařilo muže (79 let) vzbudit. Ten byt otevřel a strážníci tak mohli ženě pomoci vstát.

15.07.2019

Lup si odnášel v kufru a taškách
Bohužel pro něj to vzal přes zahradu oznamovatele.V ranních hodinách oznámil občan na linku 156, že se mu po pozemku pohybuje neznámý muž s kufrem a taškami. Uvedl jeho popis a směr, kterým se následně neznámý vydal. Podezřelý muž byl hlídkou spatřen na zastávce MHD, kde seděl a čekal v přístřešku. Zde bylo zjištěno, že obsahem příručních zavazadel byly vedle elektroniky a dalších věcí také dokumenty obsahující osobní údaje cizí osoby bydlící nedaleko místa prověřování.

10.07.2019

Muže napadli, vláčeli po zemi
Dne 10.07.2019 v ranních hodinách spatřil strážník zabezpečující obsluhu městského kamerového systému, jak dva muži v centru Ostravy fyzicky napadli dalšího muže. Toho následně uchopili za nohy a vláčeli jej po zemi a nakonec ho zase fyzicky napadli a okradli o finanční hotovost. Oba agresoři (20 a 21 let) byli strážníky zadrženi na základě udaného popisu.